Grammatica

From Clarin K-Centre
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Grammar and the translation is 100% complete.

Fonologie, morfologie en syntaxis: Taalportaal

Veel aspecten van de Nederlandse taalkunde worden beschreven op de Taalportaal website

Taalportaal is een interactieve kennisbank voor het Nederlands, Fries en Afrikaans. Het biedt toegang tot een uitgebreide en gezaghebbende wetenschappelijke grammatica voor deze drie talen. Tot op heden bestaat er geen wetenschappelijk onderbouwde beschrijving van de grammatica van het Nederlands, Fries en Afrikaans. Dit is een ernstige tekortkoming, gezien het feit dat

  • taal wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit en het cultureel erfgoed
  • een groot aantal mensen deze talen leert als een tweede taal
  • geschoolde sprekers veelvuldig grammaticale kennis van hun moedertaal missen
  • het Nederlands en Afrikaans belangrijke onderzoeksonderwerpen zijn in de taalkundige theorie en daaraan gerelateerde onderzoeksgebieden

Taalportaal vult deze leemte door een uitgebreide beschrijving van de fonologie, morfologie en syntaxis van de drie talen te bieden.

Morfosyntaxis

  • MIMORE: Microcomparative Morphosyntax Research Tool

De MIMORE-tool stelt onderzoekers in staat om morfosyntactische variaties binnen de Nederlandse dialecten te bestuderen, door middel van het doorzoeken van drie verwante databases met een gemeenschappelijke online zoekmachine. De zoekresultaten kunnen worden gevisualiseerd in geografische kaarten en worden geëxporteerd voor statistische analyse. De drie betrokken databases zijn DynaSAND (the dynamic syntactic atlas of the Dutch dialects), DiDDD (Diversity in Dutch DP Design) en GTRP (Goeman, Taeldeman, van Reenen Project).

Deze site biedt toegang tot de data die is gebruikt voor het samenstellen van de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten.

Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND)

De Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND) is een online applicatie voor dialectsyntactisch onderzoek. DynaSAND bestaat uit een database, een zoekmachine, een cartografische component en een bibliografie.

Nederlandse beschrijvende grammatica: e-ANS

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is het meest vooraanstaande naslagwerk van de grammatica van de Nederlandse taal. Het is de omvangrijkste beschrijving van de grammaticale aspecten van het hedendaagse Nederlands. De doelgroep bestaat uit zowel moedertaalsprekers alsook buitenlandse sprekers die Nederlands leren. De ANS is ontstaan uit een Belgisch-Nederlandse samenwerking en werd voor het eerst gepubliceerd in 1984. De tweede en herziene editie van 1997 werd gedigitaliseerd. Dit leidde tot de e-ANS.

De afgelopen tijd heeft het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) gewerkt aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke website voor de ANS, terwijl er aan de inhoudelijke herziening begonnen werd aan het Leiden University Center for Linguistics (LUCL), de Universiteit Gent, de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vanaf 2020 wordt ook de verdere inhoudelijke herziening vanuit het INT gecoördineerd.

Grambank

Taalkundige eigenschappen van het Nederlands zijn ook opgenomen in Grambank.